Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osobySúhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutou osobou sa na účely týchto pravidiel rozumie užívateľ, návštevník, zákazník, ktorý si najmä, nie však výlučne, objednáva donášku jedla cez systém online objednávok RozvozJedla.sk, web stránku a/alebo aplikáciu.

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Martina Hrvolová - SLUŽBY , so sídlom Tuchyňa 314, IČO: 54592160, (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

meno a priezvisko
e-mail
telefónne číslo
gps súradnice
adresa

Tieto údaje je nutné spracovať za účelom vybavenia a doručenia objednávky jedla na adresu Dotknutej osoby . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu využívania aplikácie, resp. do doby odvolania súhlasu so spracovávaním týchto údajov.

Spracovanie osobných údajov


Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Niektoré osobné údaje môžu spracovávať aj zmluvný partneri Správcu, najmä donáškové služby, reštaurácie a to za účelom vybavenia a doručenia objednávky.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby


Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

vziať súhlas kedykoľvek späť,
vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.